BESÖKSYSTEM

Det moderna sättet att välkomna gäster | Besökssystem från AA-Video


Låt AA-Video (EastCoast Visit) hantera er verksamhets besökare på ett smart och säkert sätt

Hur funkar det?

  • Värden skapar en kalenderbokning i Outlook
  • Gästen förbokas i besökssystemet
  • Besöksinbjudan skickas till gästen
  • Inbjudan skickas automatiskt till gästen och innehåller en mobil besöksbiljett för smidig incheckning
  • Gästen checkar in med mobil besöksbiljett
  • Vid ankomst använder gästen sin mobila besöksbiljett för att checka in eller eller registrerar sig på besöksskärmen.
  • Avisering skickas till värden
  • Värden meddelas automatiskt med en svarbar avisering när gästen är på plats.
  • Gästen får besöksbricka och WIFI-kod

Styrkorna i EastCoast Visit

WIFI till gästen
Gästen får automatiskt en unik kod i samband med incheckning eller registrering. Denna skrivs ut på brickan eller skickas med ett SMS.

GDPR och personuppgifter
EastCoast Visit Express är GDPR-ready och har funktioner inbyggda för att hantera gästsamtycke, anonymisering och rensning. All data kan hanteras utifrån er verksamhets specifika regler i kombination med EUs dataskyddsförordning.

Besöksbrickor
Besöksbrickor är ett bra sätt att stärka säkerheten on-site. Brickorna kan utformas efter er verksamhets profil.

Besöksmottagarlista
Besöksmottagare/värdar måste finnas med i systemet för att dessa ska kunna ta emot besök. EastCoast Visit hämtar automatiskt kontaktuppgifter från Active Directory. Denna speglade lista kan sedan ändras eller kompletteras.

Rapporter
EastCoast Visit har en kraftig funktion för rapporter som kan nyttjas t.ex. för att se besöksflöde över tid och när trycket är som högst under dagarna.

EastCoast Visit mobilapp
EastCoast Visit mobilapp låter dig som säkerhets- eller utrymningsansvarig ha full kontroll på företagets besökare. Med mobilappen har du alltid utrymningslistan framme med en knapptryckning dygnet runt oavsett var du befinner dig.

När en besökare registreras in eller ut så skickas information om detta till EastCoasts krypterade servrar. Detta för att en uppdaterad utrymningslista alltid ska finnas tillgänglig även om besökssystemet hos kund blir otillgängligt. När besökare loggas ut raderas denna information från EastCoasts servrar. Besökssystemet kan även konfigureras så att besökare automatiskt loggas ut varje natt. På detta vis försäkras att ingen data finns lagrad hos EastCoast längre än kund önskar.

Image