SMART BOARD

Smart Board från AA-VIDEO -öppna upp för en ny spännande digital värld


Med SMART företag & skollösningar skapar du förutsättningar för en dynamisk möteskultur där alla deltagare kommunicerar och bidrar på samma villkor oavsett var i världen ni befinner er.

Obegränsad gemensam yta
Kreativa möten och projektsamarbeten kräver en gemensam yta där alla kan följa det som händer. På den gemensamma ytan bidrar deltagarna med tankar och idéer, skissar på förslag, visar olika lösningar, sammanfattar och tar beslut.
SMART Board ger en obegränsad digital arbetsyta för presentationer, brainstorming och dokumentgranskning.

Multitouch och stöd för gester
Du styr SMART Board med dina fingrar eller med en penna. Den avancerade tekniken gör det möjligt för flera personer att arbeta samtidigt på den gemensamma interaktiva ytan.

Aktivt pennfack och tryckigenkänning
SMART Board har ett aktivt pennfack med pennor och sudd. När du vill skriva lyfter du pennan och skriver, du flyttar det du skrivit med fingret och suddar med handen. Det aktiva pennfacket hjälper dig att hålla ett jämnt flöde under mötet eller presentationen. Du behöver inte klicka på ikoner - pennfacket och tekniken i tavlan förstår vad du vill göra.

Mjukvara med kommunikation och samarbete i fokus
SMART Board är tillsammans med mjukvaran SMART Meeting Pro utvecklad specifikt för möten och kommunikation. Tekniken är intuitiv och enkel att använda. Med ett knapptryck är mötet i gång och deltagarna kan börja samarbeta på den gemensamma ytan. Upp till fyra personer kan arbeta samtidigt på SMART Board.

Kontakta oss, så kan vi gemensamt ta fram en interaktiv lösning som passar just era behov. 013-35 55 60