Skip to main content
  • Hörslingor, eller teleslingor som det även kallas, är ofta den mest praktiska och kostnadseffektiva lösninge

En hörslinga/teleslinga ger ett tydligt ljud i hela rummet

Hörslingor, eller teleslingor som det även kallas, är ofta den mest praktiska och kostnadseffektiva lösningen för maximal tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel. Hörslingorna ger ett tydligt ljud i hela rummet/lokalen. Det är en av anledningarna till att hörslingor i dag används över hela världen i kyrkor, biografer, teatrar eller på andra offentliga platser.

Varför hörslinga/teleslinga?

En hörselnedsättning kan ha en stor negativ inverkan på din livssituation. Det hjälpmedel som de flesta personer med nedsatt hörsel använder är hörapparaten. Men endast hörapparaten – även den mest moderna – hjälper inte alltid i alla situationer. I en bullrig miljö, eller en miljö med dålig akustik, är det svårt för normalhörande att uppfatta vad som sägs och för personer med nedsatt hörsel är det nästan omöjligt att uppfatta något. Detta gäller även om de använder hörapparat, eftersom hörapparatens mikrofon förstärker allt ljud, även bullret. En hörslinga löser detta problem genom att en person med hörapparat bara hör det ljud som sänds ut, t.ex. ljudet från en ljudanläggning på en teater.

Installerat och klart

Tillsammans med våra tekniker hjälper vi er med allt från att koppla in enstaka produkter, till att installera kompletta AV-system. En komplett installation med montering, kabeldragning, driftsättning, utbildning av personal och dokumentation.

Hyr din utrustning

Hos oss hittar ni ett stort sortiment av hyrbara AV-produkter till konferenser, mässor, fester, konserter, invigningar, modevisningar och alla typer av företagsevent.

montering av hörslinga/teleslinga

Kunduppdrag - montering av hörslinga

På bilden ser ni ett uppdrag där vi hjälper en kund med att lägga hörslinga. Genom att lägga en hörslinga ges möjlighet för alla i rummet att höra vad som sägs eller visas.